Plantering & skötsel

Dina nya växter och trädgårdstillbehör köps fördelaktigt via Lidens Blommor och Trädgård med leveranser direkt från landets ledande plantskolor.

Självklart kan vi ta hand om leverans och plantering av dina nya växter! Vill du hellre göra det själv kan vi tillhandahålla både planterings- och skötselplaner.

Vi hjälper dig med skötsel av din trädgård både om du önskar regelbunden hjälp eller endast vid enstaka tillfälle samt med beskärning för att föryngra det befintliga växtmaterialet.

Pris enligt offert