Trädgårdsdesign innebär att planera trädgårdar och grönytor, att forma trädgårdens grundstruktur och därigenom välja rätt växt för rätt plats. Det handlar också om att tillgodose kundens behov, önskemål och förväntningar utifrån platsens belägenhet och kundens möjligheter kring ambitionsnivåer. Kombinationen kräver kreativitet, eftertanke, god planering och kunskap. Att ge trädgården en harmonisk helhet där alla ytor är utnyttjade på bästa sätt och där rörelsemönstret känns naturligt!

Kanske är det så att du inte hinner och orkar genomföra förbättringen själv? Du kanske har en trädgårdsdröm som du inte känner att du kan skapa själv, eller så vill du bara ha en härlig trädgård att blicka ut över…

Cecilias Trädgårdar erbjuder främst formgivning av privata trädgårdar men gör också uppdrag för bostadsgårdar och företag. Vi erbjuder flera olika tjänster inom trädgård: allt från inspirerande rådgivning på plats, styling, skötsel och beskärning till kompletta designritningar för hela eller delar av din trädgård!

Vi kan dessutom bistå med både beställning och plantering av dina nya växter!

En välplanerad utemiljö ger, förutom välbefinnandet, en värdeökning till din fastighet. Enligt Husqvarnas världsomfattande undersökningar * kan värdet på ditt hus öka med så mycket som 13 procent om du har en vacker och välskött trädgård och de bevisar att gröna oaser främjar människors hälsa.

*Global Garden Report 2011, Husqvarna Group och Global Garden Report 2012, Husqvarna Group

FÖRBEREDELSER INFÖR VÅRT MÖTE:

Tomtkarta
För att kunna arbeta på bästa sätt behöver vi ett underlag i form av måttsatt och skalenlig aktuell tomtkarta. På denna markerar vi befintliga byggnader och andra fasta punkter såsom träd och hårdgjorda ytor som du vill bevara. Om du inte har tillgång till en tomtkarta kan vi självklart ansvara för mätningen, men det ingår dock inte i ritningarna utan debiteras per påbörjad timma.

Checklista
Efter vårt första samtal skickar vi en checklista till dig där du kan svara på ett antal frågeställningar om dina önskemål och behov kring trädgårdens utformning. Denna ligger sedan till grund för vårt samarbete.

 

Idéskiss

Trädgårdsritning med inspirerande text och bilder.

Trädgårdens rum och funktioner ritas ut, med förslag till utformning av hårdgjorda ytor och planteringar. Kompletterande text och inspirationsbilder ingår. Tyngdpunkt ligger på trädgårdens övergripande design och karaktärsdrag och ritningen visar placering av häckar, träd, uteplatser och liknande.

Denna skiss är en god inspirerande grund om du behöver hjälp med trädgårdens struktur och form men vill fylla på innehållet själv.

Vi bokar tid för ett inledande möte på plats där vi tillsammans pratar igenom dina önskemål och behov utifrån platsens förutsättningar. Vi ger även råd om skötsel samt pratar om vad som kan bevaras eller tas bort. Vi skickar en tydlig offert samt tidsplan för uppdraget och härefter börjar arbetet med idéskissen. När skissen är färdig träffas vi igen och stämmer av förslagen och lösningarna på dina önskemål. Du har då möjlighet att göra en revidering och komma med synpunkter innan vi går vidare. Idéskissen renritas, färdigställs och postas/mailas.

Pris enligt offert

Trädgårdsritning Bas

Detaljerad trädgårdsritning med växt- och materialförslag

Arbetet följer samma moment som vid idéskissen med inledande möte, platsanalys och samtal om dina förväntningar samt offert.

Vi sammanställer materialet till en skalenlig tydlig trädgårdsritning där förslag till utformning av trädgårdens ytor och planteringar ritas in i detalj med trädgårdens olika rum, funktioner och växter. Växtförteckning samt förslag till material, markbeläggning och belysning ingår. Här presenteras förutom trädgårdens karaktärsdrag en mer genomarbetad ritning.

När skissen är färdig träffas vi igen och stämmer av förslagen och lösningarna på dina önskemål. Du har då möjlighet att göra en revidering och komma med synpunkter innan vi går vidare. Ritningen renritas, färdigställs och postas/mailas.

Denna ritning utgör ett bra underlag för anläggning med förslag på växter och material.

Pris enligt offert

Trädgårdsritning Komplett

Komplett illustrativ plan över utemiljön med skalenliga ritningar och detaljerade växt- och materiallistor.

Arbetet följer samma moment som vid enklare ritningar med inledande möte, platsanalys och samtal om dina förväntningar samt offert.

Härefter sammanställer vi materialet till en skalenlig detaljerad illustrationsplan över trädgården där utformning av trädgårdens ytor och planteringar ritas in. Komplett växtförteckning med svenskt/latinskt växtnamn, bilder och beskrivningar samt planteringsanvisningar. Konstruktioner som t ex pergola, spaljéer etc finns inritat med förslag på utformning i form av bilder och skisser. Beskrivning av markbeläggning och belysning som visar sort o placering ingår.

Denna ritning utgör ett genomarbetat underlag för anläggning med kompletta växtlistor och förslag till utrustning och material.

Förhandsskiss med möjlighet till revidering innan trädgårdsritningen färdigställs. Materialet levereras per post och mail.

Pris enligt offert

Tillvalspaket

Du kan också välja till tjänster som passar dig och din trädgård bäst, där vi lägger fokus på enskilda ämnen såsom belysning, planteringsplan, skötselplan, detaljritningar.