Företag och bostadsgårdar

Kanske behöver du hjälp med en uppfräschning eller förnyelse av utemiljön? Här kan arbetsuppdragen variera med allt från rådgivning, platsanalys och åtgärdsplaner till idéskisser för nya lösningar med tillhörande växtförslag och planteringsplaner, även mer omfattande projekt för gestaltning av nyanläggning.

Vill du ha hjälp med dina entréplanteringar så ombesörjer vi det och gör planteringar vår/sommar/höst.

Välkommen att kontakta mig för mer information!
Pris enligt offert