Cecilias Trädgårdar är verksam främst i Lidköping med omgivning.
Kanske du har flyttat in i ett nytt hus eller inte är nöjd med hur du nyttjar din trädgård? Då kan vi hjälpa till med rådgivning och gestaltning av hela eller delar av trädgården. Vi erbjuder allt från enkla idéskisser och växtförslag till belysningsplaner, fullständiga växt- och materialförteckningar och skötselplaner. Vi erbjuder också växtbeställning, plantering och skötsel av dina växter.

Om du behöver hjälp med beställning av växter och övrigt material samt koordinering med bra anläggare bistår vi gärna med det.

 

Cecilia Sunnemark (fd Carlander)
Telefon: 0761-143965
E-post: kontakt@ceciliastradgardar.se