Trädgårdsdesign innebär att planera trädgårdar och grönytor, att forma trädgårdens grundstruktur och därigenom välja rätt växt för rätt plats. Det handlar också om att tillgodose kundens behov, önskemål och förväntningar utifrån platsens belägenhet och kundens möjligheter kring ambitionsnivåer. Kombinationen kräver kreativitet, eftertanke, god planering och kunskap. Att ge trädgården en harmonisk helhet där alla ytor är utnyttjade på bästa sätt och där rörelsemönstret känns naturligt!

En välplanerad utemiljö ger, förutom välbefinnandet, en värdeökning till din fastighet. Enligt Husqvarnas världsomfattande undersökningar * kan värdet på ditt hus öka med så mycket som 13 procent om du har en vacker och välskött trädgård och de bevisar att gröna oaser främjar människors hälsa.

Kanske är det så att du inte hinner och orkar genomföra förbättringen själv? Du kanske har en trädgårdsdröm som du inte känner att du kan skapa själv, eller så vill du bara ha en härlig trädgård att blicka ut över…

Cecilias Trädgårdar erbjuder främst formgivning av privata trädgårdar men gör också uppdrag för bostadsgårdar och företag. Vi erbjuder flera olika tjänster inom trädgård: allt från inspirerande rådgivning på plats, styling, skötsel och beskärning till kompletta designritningar för hela eller delar av din trädgård!

Vi kan dessutom bistå med både beställning och plantering av dina nya växter!

*Global Garden Report 2011, Husqvarna Group, Global Garden Report 2012, Husqvarna Group

FÖRBEREDELSER INFÖR VÅRT MÖTE:

Tomtkarta
För att kunna arbeta på bästa sätt behöver vi ett underlag i form av måttsatt och skalenlig aktuell tomtkarta. På denna markerar vi befintliga byggnader och andra fasta punkter såsom träd och hårdgjorda ytor som ni vill bevara. Om ni inte har tillgång till en tomtkarta kan vi självklart ansvara för mätningen, men det ingår dock inte i ritningarna utan debiteras per påbörjad timma.

Checklista
Efter vårt första samtal skickar vi en checklista till er där ni kan svara på ett antal frågeställningar om era önskemål och behov kring trädgårdens utformning. Denna ligger sedan till grund för vårt samarbete.

Rådgivning

Inspirerande rådgivning i din trädgård!
Ett bra sätt att snabbt komma framåt med dina trädgårdsplaner, få nya idéer och konkreta råd. Har du kanske kört fast i gamla idéer? Känns det för mycket att göra om hela trädgården på en gång? Du väljer själv vilka ytor vi ska fokusera på. Du får förslag på förbättringar och lösningar utifrån era önskemål och behov samt trädgårdens förutsättningar. Det kan t ex vara förslag på nya växter, material, belysning eller utformning. Vi diskuterar tillsammans och ni antecknar.
Rådgivningen omfattar ca 2 timmar i din trädgård.
Pris 2500 kr
Milersättning tillkommer vid uppdrag utanför Lidköpings centrala delar.

Tjänsten kan lätt kompletteras med formgivning och mer specificerade växtförslag (se nedan) om och när du så vill. Kontakta oss så berättar vi mer!

Växtförslag

Denna tjänst lämpar sig bra om ni har en avgränsad yta exempelvis en rabatt eller slänt som ni vill ha hjälp med.
Pris enligt offert

Idéskiss I

Trädgårdsritning med inspirerande text och bilder.

Trädgårdens rum och funktioner ritas ut, med förslag till utformning av hårdgjorda ytor och planteringar. Kompletterande text och inspirationsbilder ingår. Tyngdpunkt ligger på trädgårdens övergripande design och karaktärsdrag och ritningen visar placering av häckar, träd, uteplatser och liknande.

Denna skiss är en god inspirerande grund om du behöver hjälp med trädgårdens struktur och form men vill fylla på innehållet själv.

Vi bokar tid för ett inledande möte på plats där vi tillsammans pratar igenom era önskemål och behov utifrån platsens förutsättningar. Vi ger även råd om skötsel samt pratar om vad som kan bevaras eller tas bort. Vi skickar en tydlig offert samt tidsplan för uppdraget och härefter börjar arbetet med idéskissen. När skissen är färdig träffas vi igen och stämmer av förslagen och lösningarna på era önskemål. Ni har då möjlighet att göra en revidering och komma med synpunkter innan vi går vidare. Idéskissen renritas, färdigställs och postas/mailas.

Pris enligt offert

Trädgårdsritning Bas II

Detaljerad trädgårdsritning med växt- och materialförslag

Arbetet följer samma moment som vid idéskissen dvs med inledande möte, platsanalys och samtal om era förväntningar samt offert.

Vi sammanställer materialet till en skalenlig tydlig trädgårdsritning där förslag till utformning av trädgårdens ytor och planteringar ritas in i detalj med trädgårdens olika rum, funktioner och växter. En komplett växtförteckning samt förslag till material, markbeläggning och belysning ingår. Här presenteras förutom trädgårdens karaktärsdrag en mer genomarbetad ritning.

När skissen är färdig träffas vi igen och stämmer av förslagen och lösningarna på era önskemål. Ni har då möjlighet att göra en revidering och komma med synpunkter innan vi går vidare. Ritningen renritas, färdigställs och postas/mailas.

Denna ritning utgör ett bra underlag för anläggning med förslag på växter och material.

Pris enligt offert

Trädgårdsritning Komplett/detalj III

Komplett illustrativ plan över utemiljön med skalenliga ritningar och detaljerade växt- och materiallistor.

Arbetet följer samma moment som vid enklare ritningar dvs med inledande möte, platsanalys och samtal om era förväntningar samt offert.

Härefter sammanställer vi materialet till en skalenlig detaljerad illustrationsplan över trädgården där utformning av trädgårdens ytor och planteringar ritas in. Komplett växtförteckning med svenskt/latinskt växtnamn, bilder och beskrivningar samt planteringsanvisningar. Konstruktioner som t ex pergola, spaljéer etc finns inritat med förslag på utformning i form av bilder, skisser eller detaljritningar (ej byggtekniska ritningar). Markbeläggningsförslag och belysningsplan som visar sort o placering ingår.

Denna ritning utgör ett genomarbetat underlag för anläggning med kompletta växtlistor och förslag till utrustning och material.

Förhandsskiss med möjlighet till revidering innan trädgårdsritningen färdigställs. Materialet levereras per post och mail.

Pris enligt offert

Företag och bostadsgårdar

Kanske behöver ni hjälp med en uppfräschning eller förnyelse av utemiljön? Här kan arbetsuppdragen variera med allt från rådgivning, platsanalys och åtgärdsplaner till idéskisser för nya lösningar med tillhörande växtförslag och planteringsplaner, även mer omfattande projekt för gestaltning av nyanläggning.

Vill ni ha hjälp med era entréplanteringar så ombesörjer vi det och gör planteringar vår/sommar/höst.

Välkommen att kontakta oss för mer information!
Pris enligt offert

Styling av trädgården ökar värdet

Ska du sälja din fastighet? Ska ni ha en större fest? Första intrycket säger allt.

Öka värdet inför visningen och skapa en härlig känsla med en prydlig trädgård. En välkomnande entré med snygga krukor, rengjorda fräscha plattor, rensade rabatter och klippta buskar gör stor skillnad. Vi har kunskap kring vilka åtgärder som snabbt ger Din trädgård maximalt resultat och ser till att din trädgård visar upp sin bästa sida så att du kan få ut mesta möjliga av din försäljning.

Kontakta oss så tidigt som möjligt inför festlighet eller försäljning och fotografering.

Arbetet utförs alltid utifrån en överenskommen åtgärdslista där vi specificerar vad som prioriteras inom beräknad tidsåtgång. Vi skräddarsyr uppdraget för er utifrån behov och möjligheter.
Pris enligt offert.

Plantering & Skötsel

Våra växter köps fördelaktigt via Lidens blommor och Trädgård med växtleveranser direkt från landets ledande plantskolor.

Självklart kan vi ta hand om leverans och plantering av dina nya växter! Vill ni hellre göra det själva kan vi tillhandahålla både planterings- och skötselplaner.

Vi hjälper dig med skötsel av din trädgård både om du önskar regelbunden hjälp eller endast vid enstaka tillfälle och med beskärning för att föryngra det befintliga växtmaterialet.

Pris enligt offert